Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 12 czerwca 2024
Imieniny: Janina, Jan, Onufry
pochmurno
18°C

GMINNY PROGRAM WYMIANY PIECA

Program dofinansowania likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Komorniki.

Dotacja stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych,  jednak nie więcej niż :
a)   5 000 zł na kocioł  ogrzewający paliwem stałym (biomasa) w formie pelletu drzewnego;
b)   8 000 zł instalacje na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła;
na jeden budynek.

Stary pozaklasowy kocioł węglowy może być wymieniony na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła lub paliwo stałe  - pellet (kotły muszą spełniać warunki określone w regulaminie udzielania dotacji).

Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania.

Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego kotła węglowego.

Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 15.03.2024 r. – 31.05.2024 r. w następujący sposób:

 • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, w godzinach pracy Urzędu (datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Podawczego);
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
 • za pośrednictwem platformy e-puap (należy podłączyć zeskanowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami), chcąc wysłać wniosek należy skierować jako pismo ogólne do Urzędu Gminy w Komornikach.


Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem udzielania dotacji celowych  z budżetu Gminy Komorniki na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.

Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki w języku polskim oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać nr telefonu kontaktowego.

Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.


REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
 • Urząd Gminy Komorniki nie wyklucza możliwości oględzin starego kotła węglowego przed podpisaniem umowy na jego wymianę;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.

 

ROZLICZENIE DOTACJI

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

 1. oświadczenie uprawnionego przedsiębiorcy  potwierdzający demontaż starego źródła ciepła do likwidacji oraz montaż nowego urządzenia grzewczego;
 2. dokument wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali);
 3. kserokopię (oryginał do wglądu) - dokumentu informującego o rodzaju, sprawności i  mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną;
 4. kserokopię (oryginał do wglądu) - świadectwa zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5  klasa) – (dotyczy kotłów na  paliwo stałe do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego);
 5. kserokopię (oryginał do wglądu) - innych dokumentów takich jak: opinia kominiarska wykona po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana, dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta;
 6. dokumentację fotograficzną nowego źródła ciepła ( w przestrzeni pomieszczenia oraz tabliczki znamionowej). 

 

KONTROLA POWYKONAWCZA

Przed wypłaceniem dotacji przeprowadzana jest weryfikacja złożonych w rozliczeniu dokumentów w celu sprawdzenia wykonania przedsięwzięcia. W przypadku wątpliwości co do złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji Wójt może wzywać Beneficjenta do składania wyjaśnień, przeprowadzać oględziny i zbierać dowody (wykonywać zdjęcia), zrealizowanego zadania w miejscu jego lokalizacji.

 

Katarzyna Rozumek
Wydział Ochrony Środowiska
tel. 61 8100 096

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.