Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 12 czerwca 2024
Imieniny: Janina, Jan, Onufry
słonecznie
20°C

DOFINANSOWANIE DO DESZCZÓWKI

Dotacja stanowiąca mechanizm zachęcający mieszkańców do inwestowania w urządzenia i systemy techniczne pozwalające na zwiększenie możliwości retencjonowania wód opadowych celem ich wykorzystania w swoich gospodarstwach domowych. 


Najważniejsze informacje

Wysokość dopłaty wynosi 80% kosztów, ale nie więcej niż 3 tys. zł.

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie zakupu:

1. zbiorników na wodę deszczową,
2. elementów wymienionych w lit. a-d pod warunkiem poniesienia kosztu opisanego w pkt 1 :
a) rur łączących zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej z rynnami,
b) kraników spustowych pozwalających na spuszczanie wody ze zbiorników do gromadzenia deszczówki,
c) pomp pozwalających wykorzystać wodę ze zbiorników do gromadzenia wody deszczowej,
d) usługi montażu zbiorników przeznaczonych do gromadzenia wody deszczowej na działce.

Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów budowy systemu deszczowego - wypłata środków następuje po realizacji zadania oraz prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów. 

Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed podpisaniem umowy.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością na której będzie zamontowany system deszczowy oraz zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności).

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Wniosek musi być kompletny – powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki i posiadać mieć wypełnione wszystkie pola. Należy go wypełnić czytelnie i podpisać. W przypadku wysłania dokumentacji za pośrednictwem platformy ePUAP, wniosek musi być podpisany za pomocą profilu zaufanego lub za pośrednictwem certyfikatu. 


Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski można składać w dniach 01.04.2024 r. – 30.04.2024 r. w następujący sposób:

  • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, w godzinach pracy Urzędu (datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Podawczego);
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki;
  • za pośrednictwem platformy E-PUAP (należy podłączyć zeskanowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami), chcąc wysłać wniosek należy skierować jako pismo ogólne do Urzędu Gminy w Komornikach.


Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem udzielania dotacji celowych na budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.


Realizacja dopłaty

Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletu załączników.

Urząd Gminy Komorniki nie wyklucza możliwości oględzin nieruchomości przed przez podpisaniem umowy na budowę systemu deszczowego;

Po weryfikacji wniosku i jego akceptacji zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.


Rozliczenie dotacji

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji, wraz z wszystkimi załącznikami.

Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

  • Kserokopie faktur VAT lub rachunków, potwierdzających poniesione koszty inwestycji
  • Opis wykonanych robót (parametry techniczne, technologia wykonania, itp.).
  • Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania (etap przed, w trakcie i po zakończeniu zadania).
  • Oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu przedsięwzięcia zgodnie z regulaminem.

 

 

Informacje:

Katarzyna Rozumek
Wydział Ochrony Środowiska
tel. 61 8100 096

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.