Logo Gminy w Komornikach

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sportowe Komorniki”

Siedziba: Komorniki, ul. Ks. Robaka 12,
Prezes: Tomasz Nogaj
Wiceprezes: Maciej Budych
KRS 0000411566
e-mail: sportowekomorniki@onet.pl

Cele statutowe Stowarzyszenia:

  • działalność na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki
  • promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu
  • organizowanie działań rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i turystycznych
  • zapobieganie uzależnieniom oraz rozwiązywanie problemów związanych z nimi
  • wspieranie osób niepełnosprawnych