Logo Gminy w Komornikach

Oferty pracy w Urzędzie

Dołącz do Naszego Zespołu! 

Urząd Gminy Komorniki prowadzi nabór na dwa stanowiska pracy:

STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

w Wydziale Planowania Przestrzennego (na zastępstwo:)

Zgłoś się do Nas, jeżeli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna lub architektura;
 • znasz biegle obsługę komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • znasz się na obsłudze programów środowiska GIS;
 • znasz zagadnienia i przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • znasz przepisy regulujące funkcjonowanie samorządu terytorialnego, m.in. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych.

W swojej pracy będziesz zajmować się między innymi:

 • sporządzaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  przestrzennego Gminy;
 • sporządzaniem zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 • sporządzaniem zaświadczeń o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji, Specjalnej Strefy Rewitalizacji i o podjęciu lub uchwaleniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
  miejscowego planu rewitalizacji;
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzeniem procedur związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR), w tym monitoring i ocena GPR;
 • prowadzeniem procedur planistycznych sporządzanych aktów planowania przestrzennego;
 • tworzeniem danych przestrzennych oraz prowadzeniem, w tym aktualizacją i udostępnianiem, zbiorów danych przestrzennych.

W zamian oferujemy:

 • stabilną i pełną wyzwań pracę w zespole specjalistów, w przyjemnej i miłej atmosferze.

 

Planowane rozpoczęcie pracy: maj/czerwiec 2024 r. 

Na przesłanie dokumentów masz czas do 17 maja 2024 r.

 

KIEROWNIK WYDZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Zgłoś się do Nas, jeżeli:

 • masz minimum 5 lat doświadczenia w pracy w księgowości, minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym
 • posiadasz doświadczenie na stanowisku urzędniczym w komórce księgowości w jednostkach budżetowych, samorządowych lub administracji rządowej
 • biegle znasz się na przepisach: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczególnych zasadach rachunkowości
  oraz planów kont budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 • potrafisz zarządzać zespołem

W swojej pracy będziesz zajmować się między innymi:

 • prowadzeniem rachunkowości Gminy Komorniki, kierowaniem pracą podległego Wydziału Finansowego i zapewnieniem właściwego prowadzenia gospodarki finansowej Gminy
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz budżetowych Urzędu Gminy
 • wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • nadzorowaniem prowadzenia: ewidencji wartościowej mienia gminy, windykacji należności, regulowania zobowiązań

W zamian oferujemy:

 • stabilną i pełną wyzwań pracę w zespole specjalistów, w przyjemnej i miłej atmosferze.

 

Planowane rozpoczęcie pracy: maj/czerwiec 2024 r. 

Na przesłanie dokumentów masz czas do 24 maja 2024 r.

 

Dowiedz się więcej o oferowanych stanowiskach na stronie https://bip.komorniki.pl/komorniki/biuletyn-informacji-publicznej/praca/nabory-w-roku-2024.html

Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu 61 8 100 659.

 

Zatem, nie zwlekaj, zgłoś się już dziś. 

Czekamy właśnie na Ciebie!

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności