Zmień kontrast

Obszary objęte ochroną

 

- dscf8608.jpgGłówny cel tworzenia obszarów chronionych to zapewnienie trwałej egzystencji fauny i flory poprzez ochronę ich zasobów genowych w biocenozach i ekosystemach, przy czym ważna jest ochrona nie tylko najcenniejszych pozostałości pierwotnej przyrody, ale i układów półnaturalnych, odgrywających współcześnie istotną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej, a także zachowanie form geomorfologicznych i krajobrazów, zarówno tych naturalnych, jak i kulturowych.

Na terenie Gminy Komorniki występują tereny objęte chronionymi formami przyrody. Należą do nich:

- Wielkopolski Park Narodowy z rezerwatami ścisłymi: „Świetlista dąbrowa na wysoczyźnie” i „Zalewy nadwarciańskie”.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wirynki,

- obszary Natura 2000:

  • specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Wielkopolska”, obejmujący część WPNu z niewielką częścią jego otuliny (Rosnówko, Łęczyca, Szreniawa)
  • obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Rogalińska”.

- most.jpgPowierzchnia obszarów prawnie chronionych wynosi w Gminie Komorniki 1.944,7 ha, w tym 1.844,2 ha zajmuje Wielkopolski Park Narodowy, a 100,5 ha obszar chronionego krajobrazu Dolina rzeki Wirynki.

Uchwałą Rady Gminy Komorniki z dnia 1 czerwca 1998 roku, w sprawie objęcia ochroną krajobrazową terenów doliny rzeki Wirynki, wyznaczono Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Wirynki, obejmujący tereny wyróżniające się krajobrazowo, o cennych wartościach przyrodniczych położone w dolinie rzeki Wirynki w obrębie wsi Wiry i Komorniki. Obszar ten charakteryzuje się dużą różnorodnością przyrodniczą.

W ogóle całe tereny doliny rzeki Wirynki na odcinku Komorniki-Łęczyca cechuje wyjątkowa różnorodność roślinności, zarówno w wymiarze fizjonomicznym jak i siedliskowym, a także wysoki stopień mozaikowatości w przestrzennym układzie zbiorowisk. Bogata liczba ścieżek ekologicznych sprzyja bytowaniu bogatej florze reprezentującej różne formy życiowe i grupy ekologiczne.

Na terenie Gminy Komorniki występują również:

1) pomniki przyrody żywej:

- w Jarosławcu – dąb szypułkowy o obw. 380 cm

- w Kątniku – 8 dębów szypułkowych o obw. 200 do 310 cm oraz sosny pospolite zwane sosnami Czartoryskich o obw. 180 do 190 cm

- w Komornikach – jesion wyniosły, 2 egz.

2) parki podworskie:

- w Plewiskach – powierzchnia 2,97 ha, z początku XIX w. w stylu angielskim, wiele drzew o charakterze pomnikowym. Wymaga prac odtworzeniowych systemu wodnego i melioracyjnego, uporządkowania i ogrodzenia,

- w Szreniawie – powierzchnia 5,65 ha, z połowy XIX w., obecnie mieści się tu Muzeum Rolnictwa, drzewa pomnikowe: okaz platana klonolistnego, jesion wyniosły, bez czarny,

- w Głuchowie – powierzchnia 1,90 ha, z drugiej połowy XIX w. w stylu krajobrazowym, drzewa pomnikowe: wiąz szypułkowy, park zdegradowany, brak ogrodzenia, zniszczony system drenarski,

- w Komornikach – powierzchnia 1,76 ha, z drugiej połowy XIX w. o zaniedbanym zadrzewieniu, drzewa o charakterze pomnikowym: dwa jesiony i jeden wiąz szypułkowy.

W gminie występują również inne wartościowe obiekty nie objęte dotychczas formami ochrony:

1) obiekty przyrody żywej:

a) Kątnik – sosny o obw. 180-220 cm

b) Kątnik – sosna pospolita obw. 360 cm (z dwóch pni)

c) Łęczyca – sosny pospolite na dawnym cmentarzu ewangelickim o obw. 200-290 cm

d) Szreniawa – sosna pospolita obw. 260 cm wys. 18 m

e) Wiry – aleje przydrożne klonów zwyczajnych w kierunku Puszczykowa, Jarosławca i Komornik

f) Szreniawa – platan klonolistny obw. 380 cm (w parku)

g) Komorniki – wiąz górski w parku obw. 340 cm, dwa jesiony wyniosłe j.w. o obw. 330 cm

h) Plewiska – aleja jesionowa na północ od wsi, aleja kasztanowcowo-klonowa wzdłuż drogi do Gołusek

i) Rosnowo – dąb o obw. 290 cm

j) Rosnówko – dąb szypułkowy o obw. 370 cm

k) Szreniawa – grusza pospolita o obw. 270 cm

l) Głuchowo – wiąz w parku o obw. 310 cm

2) przyrody nieożywionej:

a) Jarosławiec – głaz F. Jaśkowiaka przy drodze nad jezioro

b) Jarosławiec – głaz Leśników, największy głaz narzutowy w okolicy Poznania o obw. 1.050 cm.

c) Szreniawa – pagórki kemowe, najwyższy 120 m n.p.m.

d) Szreniawa – głaz narzutowy o obw. 585 cm

e) Rosnówko – rynna polodowcowa z Jeziorem Szreniawskim

f) Komorniki – wielka żwirownia w kulminacji pagórka kemu tarczowego; (proponowane utworzenie rezerwatu geologiczno-geomorfologicznego jako obiektu badań naukowych, dla celów dydaktycznych a także turystyczno-poznawczych).

 - drzewa_bluszcz.jpg

Gmina Komorniki
Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x