Zmień kontrast

Wody i roślinność

 

Wody

- komorniki_5_zabka.jpg Tereny Gminy Komorniki, stanowiące bezpośrednią otulinę Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN) wraz z fragmentem samego Parku, zaliczane są do charakterystycznego krajobrazu Wielkopolski, na który składają się, oprócz rzeźby terenu, także różnego rodzaju wody: jeziora, rzeki, stawy, starorzecza, zabagnienia. Osią hydrograficzną obszaru jest rzeka Warta, do której zdążają niewielkie dopływy: Wirynki i Samicy Stęszewskiej. Większa część gminy (ok. 70%) należy do zlewni Wirynki, zajmując jej środkowe i południowe partie. Niewielkie fragmenty gminy odwadniają: Samica Stęszewska, Strumień Junikowski, Potok z Lubonia.

 

Na terenie gminy jeziora występują w charakterystycznych rynnach.

 • Pierwszą z nich jest bezodpływowa rynna Chomęcicko-Rosnowsko-Jarosławiecka, wraz z większymi zbiornikami wodnymi – jeziorami: Rosnowskim Małym, Rosnowskim Dużym, Jarosławskim (Jarosławieckim) i Chomęcickim.
 • Natomiast nieco mniejsze zbiorniki wodne występują w rynnie, przebiegającej południkowo i łączącej się z rynną Chomęcicko-Rosnowsko-Jarosławiecką w okolicach Rosnówka, i są to jeziora Szreniawskie oraz tzw. Jeziorko (miejscowa nazwa Lug).

Obecnie jeziora są silnie wypłycone i zarośnięte. Jeziora Rosnowskie należą do najbardziej zeutrofizowanych jezior WPN i podlegają nadal intensywnym procesom zarastania. Największe z nich, jezioro Rosnowskie Duże w wyniku wypłycania i zarastania podzielone jest na kilka odrębnych plos. Brzegi ma muliste, dno zasłane gytią. Woda w jeziorze stagnuje.

 

Roślinność

- komorniki_10_zuraw.jpg

Gmina charakteryzuje się niskim wskaźnikiem lesistości, wynoszącym poniżej 16%, podczas gdy średnia wojewódzka wynosi 25,6%, a krajowa około 28%. Obszary leśne koncentrują się w południowo – wschodniej jej części. W znacznej większości są to lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Do najczęstszych gatunków drzew występujących na terenie gminy należą: sosna, dąb, grab, lipa, klon, jawor, buk, czeremcha amerykańska, grochodrzew oraz dąb czerwony. Spotkać tu również można modrzew, śliwośliwę i irygę.

 

 

Na stan świata roślinnego składają się w gminie:

 1. lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego z rezerwatami leśnymi
 2. pomniki przyrody żywej
 3. lasy Nadleśnictwa Konstantynowo
 4. lasy gminne i prywatne
 5. parki podworskie
 6. zadrzewienia przydrożne, aleje drzew
 7. skupiny śródpolne i przywodne.

Poniżej pokrótce je scharakteryzujemy:

 1. Lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego – w ich skład wchodzi kilka objętych szczególną ochroną uroczysk tj. Jarosławiec, Krypel, Golec, Łęczyca, Kątnik. Są to w przewadze lasy dojrzałe 60-90-letnie, z dużym udziałem drzewostanów starych, ponad 100-letnich, rosnące na naturalnych siedliskach, w typowych zespołach gatunkowych sosnowo-dębowych. W uroczysku Jarosławiec znajduje się rezerwat przyrody „Świetlista dąbrowa na wysoczyźnie” a w uroczysku Kątnik – „Zalewy nadwarciańskie”.
 2. Pomniki przyrody żywej – 4 obiekty w miejscowości Jarosławiec, Kątnik – 2 obiekty i w Komornikach. Są to dęby i sosny o obwodach 200-300 cm. Istnieje ponadto 12 obiektów, które należałoby objąć ochroną konserwatorską, tak pojedyncze okazy drzew jak i aleje przydrożne łączące wsie. Obiekty te znajdują się: w Kątniku, Łęczycy, Szreniawie, Wirach, Komornikach, Rosnowie, Rosnówku.
 3. Lasy Nadleśnictwa Konstantynowo – obręb Podłoziny, oddział 86; występują na południe od Komornik. Jest to las sosnowy, około 30-letni, porastający wzgórze kemowe, nieopodal wyrobiska żwiru.
 4. Lasy gminne i prywatne – na terenie gminy występują niewielkie, rozrzucone zespoły leśne, gminne i prywatne, we wsiach: Komorniki, Rosnówko, Chomęcice, Wiry, Łęczyca. Są to lasy śródpolne, różnowiekowe i różnogatunkowe, które wg planów urządzeniowych lasów proponowane są do objęcia ochroną jako użytki ekologiczne zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody.
 5. Parki podworskie – Na terenie Gminy Komorniki znajdują się cztery parki wpisane do rejestru zabytków. Są to parki: w Plewiskach, Szreniawie, Głuchowie i Komornikach. Poza parkiem w Głuchowie, wchodzą one w skład zespołów dworsko-parkowych.
 6. Zadrzewienia przydrożne, przywodne, środpolne – przy drogach polnych zachowało się kilka alei drzew: w Wirach – aleje klonów zwyczajnych w kierunku Puszczykowa (1 km), w kierunku Jarosławca – o długości 1,3 km, w kierunku Komornik – o długości 1,9 km, w Plewiskach: aleja kasztanowcowo-klonowa wzdłuż drogi do Gołusek o długości 1,1 km, w kierunku kolei aleja jesionowa o długości 1,0 km.
 7. Skupiny drzew śródpolnych występują w niewielkich enklawach na terenie całej gminy, wśród nich pojedyncze okazy sosen, dębów, wiązów i innych gatunków. Szczególnie cenne są egzemplarze drzew dziuplastych jako środowisko bytowania owadów, ptaków i ssaków.
INTERmedi@
Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x