Zmień kontrast

Udział w stowarzyszeniach i związkach

 

Mikroregion

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Działa od 2008 roku jako organizacja gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich skupionych wokół WPN: Brodnicy, Dopiewa, Mosiny, Kórnika, Komornik, Puszczykowa i Stęszewa.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów gmin. Członkowie wspólnie realizują projekty ukierunkowane na utrwalanie świadomości ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowy styl życia z w sąsiedztwie natury. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i tym samym stanowi swoiste forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski. Mikroregion WPN łącznie obejmuje obszar o powierzchni 821,5 km2 zamieszkiwanej przez blisko 94 tys. osób.

Kontakt:

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego
62-050 Mosina, pl. 20 Października 1
tel. 785 09 01 09
e-mail: biuro@mikroregionwpn.pl
www.mikroregionwpn.pl

 

Poznań metropolia

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

W obecnym kształcie istnieje od 2011r. Metropolię tworzą Miasto Poznań, Powiat Poznański, gminy Powiatu Poznańskiego, Śrem, Skoki i Szamotuły oraz samorządy współpracujące z Aglomeracją Poznańską.

Głównym celem Stowarzyszenia jest współpraca w kierunku rozwoju społęczno-gospodarczego oraz wspieranie wspólnych inicjatyw na rzecz mieszkańców Aglomeracji.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Aglomeracji oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie.

Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe cele poprzez:

 • prowadzenie działań wspierających wdrażanie wspólnie wypracowanej strategii rozwoju Aglomeracji,
 • inspirowanie działań umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie Aglomeracją,
 • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia we wszystkich wspólnych sprawach,
 • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych, a przede wszystkim Aglomeracji,
 • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych gmin i powiatów oraz zadań im zleconych przez administrację rządową,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu i społecznemu rozwojowi gmin i powiatów, nawiązywaniu przez nie kontaktów zagranicznych oraz wymiany naukowej i kulturalnej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu gminnego i powiatowego,
 • inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych dotyczących funkcjonowania Aglomeracji i jej rozwoju,
 • prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych i środowiskowych w Aglomeracji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, związanej z realizacją celów Stowarzyszenia.

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
pl. Kolegiacki 17, pok. 131
61 - 841 Poznań
tel. 61 87 84 670, 61 87 84 640
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
www.aglomeracja.poznan.pl

 

WOKISS

 

 Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" (WOKiSS)

Działające od 1990 r. stowarzyszenie zrzesza obecnie 244 gminy oraz 31 powiatów - jest największym i najstarszym regionalnym stowarzyszeniem samorządowym w Polsce.

Generalnym celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego. Podejmuje szereg działań nakierowanych na modernizację struktur jednostek samorządowych – umożliwiając ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej. WOKiSS prowadzi działalność informacyjno - doradczą, a także opracowuje i wdraża nowoczesne programy wspomagające procesy zarządzania.

Kontakt:

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ul. Wawrzyniaka 37, 60-504 Poznań
tel.: 61 8475 422
faks: 61 6243 764
e-mail: office at wokiss.pl
www.wokiss.pl

 

SELEKT

 

 Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów “SELEKT”

Związek powstał w 2004 r., aktualnie skupia w sobie 21 gmin. Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności polegających na:

 • zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z uczestnikami Związku instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,
 • inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.

Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków gmin tworzących Związek w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Kontakt:

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”
64-020 Czempiń, ul. 24 Stycznia 25
tel.: +48 61 2826303, fax +48 61 2826303
e-mail: czo.selekt@czempin.pl,
www.selekt.czempin.pl

Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x